Ignite – Opstandings Sondag – Andreas...

Ons moet partykeer die kamera draai en na onsself kyk en besef God het alles vir ons gedoen. Hy is ook in die kamera foto, ons is nie alleen nie....

Lees meer...

Ignite – Chris Pizza Love...

Ek en jy ervaar God se liefde by die Kruis. God se liefde lyk anderste as die wêreld se liefde. God het sy Seun nie gespaar nie, maar vir ons...

Lees meer...

Nagmaal en Belydenis van Geloof Aflegging 09 November 2014...

Vriende,   Neem kennis dat Sondag 09 November 2014 ‘n nagmaal diens is en word daar ook belydenis van geloof afgelê deur 4 meisies...

Lees meer...