Eredienstye

Ons waardes lê opgesluit in Efesiërs 4:1-3:

Laat julle roeping julle leefstyl bepaal. Met totale beskeidenheid en sagmoedigheid, met geduld moet julle mekaar in liefde verdra. Deur in vrede met mekaar te lewe, moet julle die eenheid wat die Gees bewerk het, bewaar.

Eredienstye:

Sondagoggend in Kerk: 09h00

Rusoord: 10:30

Rusoord: 16h45  

Jeugdiens: 18h00 – IgniteYouth

Kategese:

Junior kategese (Voorskool tot Gr 7) 09h00 tydens erediens

Senior Kategese Tesame met Jeugdiens(Graad 8 tot Graad 12)