Wie is ons?

Omgeekerk

NG Gemeente Lyttelton Noord

Ds Gideon DsPetru
Ds Gideon du Toit Ds Petru du Toit

Missie

Ons wil elke lidmaat lei om ‘n Lewende Verhouding met Jesus Christus te ervaar.

Visie

Ons wil mense help om hulle gawes prakties uit te leef.

Ons wil ‘n Biddende gemeenskap wees

Ons wil die nood van ons Gemeenskap aanspreek en verlig.

Ons wil die Vreugde van Christen wees by mense tuisbring.

Ons wil rolmodelle vir ons kinders wees.

Ons wil die kerk van Jesus Christus na mense toe neem.

Ons wil skoonheid en kwaliteit bevorder