Bid vir Nasies: Ramadan

Op 6 Mei het Moslems regoor die wêreld met hul nakoming van Ramadan, wat as die heiligste maand op die Islamitiese kalender beskou word, begin. Gedurende hierdie tyd, vas Moslems van kos en drank tussen sonop en sonsondergang en verhoog hulle hul godsdienstige fokus. Die doel hiermee is om die siel te reinig, geestelike belonings te kry en meer bewus van hulle God (Allah) te raak.

Baie Moslems wat hul tot die Christendom bekeer het, berig dat hulle drome en visioene van Jesus gedurende Ramadan gehad het. Om hierdie rede fokus baie Christene daarop om vir die Moslem-wêreld gedurende hierdie tyd te bid. Sommige Christene nooi hul Moslemvriende, -kollegas of -bure vir aandete om die vas te breek.

Bid asseblief saam met ons vir die Moslem-wêreld gedurende Ramadan

This entry was posted in Uncategorised. Bookmark the permalink.