Bid vir Suid-Afrika

Baie Suid-Afrikaners word geteister deur vrees en hopeloosheid, maar dit hoef nie die geval te wees nie. Volgens Joshua-project beskou amper 78% van Suid-Afrikaners hulself as Christene (21.3% evangelies). Die Skrif moedig gelowiges aan om moedig te wees en om instrumente van genesing en versoening in die land waar die Here hulle geplaas het, te wees. Dit is belangrik om te bid dat die Here leiers sal aanstel wat deur geloof leef en die toekoms vanuit God se perspektief, nie vanuit die wêreld se perspektief sien nie.

Bid asseblief saam met ons vir Suid-Afrika

This entry was posted in Uncategorised. Bookmark the permalink.