Opdatering van Lidmaatregister Projek

Daar het oor die jare baie foute by ons Lidmaatregister ingesluip wat die bestuur van inligting erg bemoelik. Die kerkraad versoek vriendelik dat elke huishouding vir ons een van die vorms, wat Sondae by die Kerk deure beskikbaar sal wees, so gou moontlik sal invul sodat ons ons Databasis op datum kan kry. Ons gaan die vorm ook per e-pos beskikbaar stel. U samewerking word hoog op prys gestel.

Baie dankie

Ernie

This entry was posted in Uncategorised. Bookmark the permalink.